התקשרו: 050-2214281

החלטת לפתוח עסק ולהרשם כעוסק – מזל טוב!

עוסק מורשה

להלן המסמכים שעלייך להביא:

  • טופס 821
  • תעודת זהות
  • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
  • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של העסק. במקרה של חשבון בנק משותף על בן/בת הזוג למלא ולחתום על הצהרת חשבון בנק משותף. על בן/בת הזוג להגיע לתחנת מע"מ לצורך חתימה, או לחתום אצל המייצג.
  • מסמכים נוספים, המעידים על הקמת העסק ופעילותו כמו חשבוניות רכישת רכב, חשבוניות רכישת ציוד לעסק, וכו'.

עוסק פטור

תוכל להיות מסווג כ"עוסק פטור" כאשר סכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי שלך נמוך "מהסכום הקובע" בחקיקה.(הסכום מתעדכן פעם בשנה, נכון לינואר 2018 הסכום הקובע הינו 99,003 ₪).

על אף האמור לעיל, אם אתה בעל עיסוק/מקצוע חופשי כגון: רופא, אדריכל, טכנאי, טוען רבני ומנהל חשבונות, עליך להירשם כעוסק מורשה (וזאת ללא כל קשר לסכום מחזור העסקאות השנתי שלך).

כעוסק פטור, אתה חייב ברישום במע"מ וכן:

  • אתה פטור מתשלום מס ומהגשת דו"חות חודשיים.
  • אתה נדרש להגיש פעם בשנה(עד ה – 31 בינואר) הצהרה על מחזור העסקאות שלך בשנה הקלנדרית שחלפה.
  • אינך רשאי להוציא חשבוניות מס אלא קבלות בגין עסקאותיך.
  • אינך רשאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לך.

כתיבת תגובה